3.jpg

Prezydent Miasta Gliwice ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendium Prezydenta Miasta Gliwice dla uczniów w 2014 r.

ZASADY UDZIELANIA STYPENDIUM PREZYDENTA MIASTA DLA UCZNIÓW

Stypendia mogą uzyskać wybitnie uzdolnieni uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz artystycznych zamieszkali na terenie miasta Gliwice.

Wniosek o przyznane stypendium może zostać złożony dla ucznia, który uzyskał w wyniku ostatniej klasyfikacji rocznej średnią ocen co najmniej 4,0 i ocenę z zachowania co najmniej dobrą oraz legitymuje się osiągnięciami naukowymi lub artystycznymi na szczeblu międzynarodowym, krajowym lub wojewódzkim.

Z wnioskiem o przyznanie stypendium Prezydenta Miasta może wystąpić:

• dyrektor lub nauczyciel szkoły,

• rodzic lub opiekun prawny,

• pełnoletni uczeń.

Ustalono termin składania wniosków o przyznanie stypendium Prezydenta Miasta Gliwice dla uczniów od 1 września do 30 września br.

Wnioski wraz z załączoną dokumentacją należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21 (II piętro, pokój 245).

Do wniosku o przyznanie stypendium należy dołączyć potwierdzone za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły lub osobę przez niego upoważnioną, kserokopie dokumentów potwierdzających wyniki w nauce, ocenę z zachowania oraz uzyskanie osiągnięć naukowych lub artystycznych, które zostały szczegółowo określone w uchwale nr XXXVI/741/2013 Rady Miejskiej w Gliwicach  z dnia 11 lipca 2013 r. http://bip.gliwice.eu/pub/uchwaly/11506.pdf

Wzór wniosku o przyznanie stypendium do pobrania

Informacje: Wydział Edukacji tel. 32-239-12-78, 32-238-54-51.

 

 1. Egzamin maturalny: 

  • 26. 08. 2014 r. - godz. 9:00

 2. Egzaminy poprawkowe:

  • Gimnazjum nr 11

   • 26.08.14  godz. 9.00 matematyka, historia
   • 27.08.14 godz. 9.00 pozostałe przedmioty

  • Technikum nr 9

   • 27.08.14 godz. 9.00

 

Wszystkim Uczniom, Rodzicom oraz Pracownikom szkoły

 Składam najserdeczniejsze podziękowania za całoroczną współpracę, której efektem było prawidłowe  funkcjonowanie szkoły, życząc jednocześnie, by nadchodzący okres wakacji był czasem radości i odpoczynku.

Życzę wesołych, słonecznych i bezpiecznych wakacji,  miłego wypoczynku  i uśmiechu na co dzień oraz szczęśliwego powrotu do szkoły.

 Dyrektor ZSOE

Jolanta Piecuch

 
Grafika: źródło Internet 

Więcej artykułów…

 1. Witamy na stronie ZSOE

Facebook

Wynajem sali gimnastycznej

Statystyka

127521
Dzisiaj
Wczoraj
Tydzień
194
300
729
Twój nr IP: 54.81.179.59
Data i godzina: 2014-08-21 04:21:27
Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Blue Red Oranges Green Purple Pink

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction